Hur är det att vara barn i dagens samhälle?

Alla minns den egna barndomen och kan dra sig till minnes specifika situationer av lycka, ilska, orättvisa och glädje. Många minns sin egen barndom ur ett positivt skimmer - i synnerhet om man ställer den mot hur barn har det idag. Hur är det att vara barn i dagens samhälle? Vi tänkte titta lite närmare på den frågan och se om det verkligen skiljer sig så mycket åt mot förr - naturligtvis givet hur långt tillbaka man går.

Först och främst: barn i dagens samhälle har det ofta bättre än förr. Ser man rent generellt på frågan så har utvecklingen definitivt gått framåt på alla fronter: vi bor bättre, vi äter bättre, vi ger barnen en bra utbildning och det finns möjligheter till både lek och idrott.

Det svenska samhället är - ställt mot många andra - ett samhälle som sätter barnen i första rummet, som följer FN:s Barnkonvention och som har de skyddsnät som kan fånga upp barn som inte erbjuds de rättigheter man har. Adderar man till detta att den nya tekniken öppnar dörrar och ger barn fler verktyg så finns det ytterligare fördelar. På det stora hela så har barn idag och i vårt svenska samhälle det bra. Men, man behöver även se andra perspektiv på det hela.

Många vuxna vill gärna använda sig av frasen - När jag var ung… som ett tecken på att de minsann fick kämpa hårdare, hade det tuffare och inte alls fick samma möjligheter. Man gör det som en signal om att barn i dagens samhälle har det lite för bra förspänt och att de kan anses som rent bortskämda. Stämmer då detta? Allting är relativt. Barn har det bra idag, men det finns trots detta vissa varningssignaler som måste tas på allvar.

Skolan har sämre resultat idag

Det finns, som sagt, vissa indikationer som pekar på att en del saker går i fel riktning. En sådan gäller utbildningen. Sverige idag har halkat efter sett till hur barn tar in kunskap. Vi lägger inga politiska värderingar i detta, men många pekar på att vi idag har ett ineffektivt skolsystem där lärare är mer administratörer än kunskapsförmedlare. Pisa-undersökningar - som förvisso börjat svänga åt rätt håll igen - visar på att många länder sprungit förbi Sverige och våra svenska barn- och ungdomar.

Skolan är extremt viktig och själva fundamentet i varje modernt samhälle. Att den, enligt dessa undersökningar, är sämre nu än förr är något som definitivt ligger barn i dagens samhälle i fatet.

En annan sak gäller klyftorna i dagens samhälle. Sverige är inte ett perfekt samhälle och har aldrig varit det; men det har nästan alltid gått framåt och varit ett progressivt sådant. Här har någonting hänt under senare år. Fattiga har blivit fattigare och klyftorna mellan rika och fattiga är större nu. Detta kan illustreras av tandvård och munhälsa i Stockholm. En ny undersökning visar nämligen att barn i fattigare områden har sämre tänder och sämre munhälsa än vad barn i mer bemedlade områden har.

Det handlar om kost och det handlar, till viss del, om skötsel. Att billigare mat idag innehåller mer socker och är onyttigare visar sig på barns tänder. Barn från fattigare familjer får - som en följd av sämre mat - också sämre tänder. Här har tandläkare i Stockholm börjat slå larm och tagit egna initiativ i syfte att utbilda och hjälpa. Men, tänder och statusen på detta är endast ett symptom på ett större problem där klyftorna måste jämnas ut till de nivåer som förr fanns.

Stress bland barn ökar i dagens samhälle

Den värsta punkten handlar om stress. Stress idag är ett utbrett samhällsproblem som kan klassas som ett hot mot vår folkhälsa. Det är illa nog att vuxna drabbas, men att barn känner en osund stress och press är att allvarligare problem. En studie från Stockholms Universitet visar att så mycket som 30% av alla 16-åringar har allvarliga stressrelaterade problem. Av dessa har 8% så svåra problem att de kan jämföras med ren utbrändhet. Det här är alarmerande och något som det krävs krafttag för att motverka.

På det stora hela: Barn i dagens samhälle har det väldigt bra. Men, det finns definitivt anledningar till viss oro också och problem som måste lösas. Gällande exempelvis stress så kan det mycket väl hänga samman med familjesituationen. Är det mycket stress bland föräldrarna så kan detta sprida sig och överföras till barnen. Barn gör, som bekant, inte som man säger. De gör som man gör.

Om mig

Att vara förälder idag är en utmaning. Genom mina egna erfarenheter som mamma till fyra barn vill jag visa dig hur Nya Tidens Barn fungerar och ge dig verktyg för att skapa balans i dig själv och din familj.

Låt dig inspireras!


Senaste inlägg