Mina bästa tips för ett föräldraskap i balans

2000-talets föräldraskap har nya spelregler som kan skapa missförstånd, konflikter och kaos. Låt mig guida dig till balans.

Jag är en kvinna i mina bästa år som alltid strävar efter att bli mitt absolut bästa jag. Att vara mamma till fyra små barn och samtidigt vara mitt i karriären ställer höga krav och jag försöker alltid att göra mitt yttersta för att nå upp till dem. Barnen och familjen kommer alltid först och jag vill, genom mina erfarenheter och genom den kunskap jag samlat på mig, vara en person som visar på möjligheter snarare än svårigheter.

Livet och föräldraskapet är en stor utmaning och det finns perioder då man som förälder kommer att ställas inför svåra frågor, vägval och problem. Samhället har förändrats och det är inte mycket som är sig likt om man bara backar bandet ett par decennier. Därför anser jag också att många av de råd och tips som finns är lite förlegade och att de inte går att applicera till den moderna tid vi lever i idag.

Vi som föräldrar måste börja se saker och ting ur barnens perspektiv och leva oss in i hur de lever sina liv i skolan, med sina vänner och på fritiden. Spelplanen ser annorlunda ut och ju snabbare vi kan sätta oss in i vilka regler som gäller - desto tydligare kan vi också möta våra barn och erbjuda ett mer komplett föräldraskap.

Kärlek, trygghet, stabilitet och rätt uppfostran och värderingar är fortfarande det viktigaste vi kan ge våra barn, men idag så måste vi också anpassa de andra sakerna efter tidens förutsättningar och utmaningar. Jag hoppas att den här sidan kan vara dig behjälplig i detta.


Inlägg från bloggen

Badrummet - en viktig del av hemmet

30 sep 2021

Vilket rum i hemmet är egentligen viktigast? Många skulle här säga köket eller sovrummet. Köket har ändrat sin roll under senare år och förvandlats till den självklara mötesplatsen för familjen - en plats där alla, numera, också bidrar och lagar mat. Sovrummet är mer självklart: en god natts sömn behöver alla. Men, är det inte även så att badrummet fyller en allt större funktion i våra hem? För många är det definitivt så.

Badrummet har blivit en väldigt viktig del av hemmet. Detta av flera skäl. Ett sådant handlar om hur vi idag lever. Vi har en stress i vårt samhälle som tenderar till det osunda. Vi arbetar under press och vi lider även av en social sådan. Med detta menas att vi hela tiden är uppkopplade och använder sociala medier i syfte att både framhäva- och jämföra oss med andra. De flesta tar sin mobiltelefon för att kolla flödet en snabbis - bara för att fastna i en timme.

Våra hjärnor klarar inte av att absorbera all denna information och detta gör att vi också måste hitta utrymmen där vi kan ägna oss helt åt oss själva. Ett sådant utrymme är badrummet. Att kunna kliva ner i ett hett bad, att kunna låsa dörren bakom sig, att kunna tända några ljus och bara njuta. Det gör skillnad i vardagen och det är just därför ett badrum idag är viktigare än någonsin.

Inred ditt badrum i naturliga färger och element

Stress är idag ett hot mot vår folkhälsa. Vi måste ta aktiva steg mot att reducera stressen i våra liv. Att lära sig att lägga undan telefonen, vara i nuet och sluta att jämföra oss med andra är viktigt.

Detsamma gäller att skilja mellan arbete och fritid. Något som blivit allt svårare som en följd av det hemarbete som pandemin fört med sig. Att inreda hemmet i syfte att minska stress är ett bra första steg mot ett lugnare inre. I och med att badrummet blivit så pass viktigt för att vi ska kunna ladda batterierna så är det också där man kan börja.

Några tips gällande detta är att använda sig av naturens egna element i inredningen. Genom att använda exempelvis mycket trä, sten och där färgerna hämtas från skog och natur så skapar man en egen oas för att lindra stressen. Det är ett bra sätt att hitta lite inre frid i vardagen och det är definitivt ingen slump att samtliga trender vad gäller just badrum går åt det naturliga och jordnära hållet.

Badrumsrenovering i Stockholm - så ska du tänka

Tillgången till skog är begränsad för många och i synnerhet personer som bor i större städer. Där kan badrummet - rätt inrett - komma att göra en enorm skillnad för välmåendet. Att genomföra en badrumsrenovering i Stockholm har dessutom ett ekonomiskt värde då man ofta kan få till stånd ett avsevärt mycket högre pris i samband med att man säljer.

Det finns emellertid några viktiga saker att tänka på innan man ger sig i kast med en badrumsrenovering i Stockholm. Det första är att man lägger bort tanken på att utföra projektet på egen hand. Det kommer att ta tid, det kommer att ta kraft och det kommer att innebära risker.

Anlita ett företag för din badrumsrenovering i Stockholm

Bättre är att använda Rot-avdraget och anlita ett företag som specialiserat sig på badrumsrenoveringar. Att det handlar om ett företag snarare än flera är en fördel sett till att arbetet sker snabbare, säkrare och att du som kund får en bättre överblick av vad som sker. Dessutom blir den entreprenadformen ofta billigare också. En annan fördel handlar om att du också får ett bollplank och kan diskutera fram olika lösningar och alternativ för din badrumsrenovering i Stockholm.

Ett tips för att hitta rätt företag är att du alltid kollar upp referenser innan och att du även ser till att det finns certifikat för arbete i våtrum. Du vill inte bli en av dem som hamnar i en konflikt med utföraren i framtiden. I detta ligger även vikten av en slutbesiktning - utförd av en besiktningsman. Det ger dig trygghet och det ger dig exakt den njutning badrummet idag ger oss.

Gravstenar i Stockholm - ta dig tid att hitta rätt

9 sep 2021

Gravstenen fyller en väldigt viktig funktion för oss människor. Har en nära anhörig avlidit så får man genom gravstenen en fast punkt att samlas vid och för att minnas personen i fråga.

Att ha något definierbart och fysiskt att verkligen ta på är viktigt för många. Därför ska man också ta sig tiden att se över utbudet av gravstenar i Stockholm om en vän, en familjemedlem eller någon annan närstående avlider. Det val man gör där och då kommer att vara viktigt för framtiden.

Gravstenar kan idag anpassas utifrån önskemål och det gör att man till en stor del också kan forma och smycka gravstenen utifrån den avlidnes personliga egenskaper. Det gör också att man har lättare att minnas vilken fantastisk person det handlade om.

Så kan ni välja gravstenar i Stockholm

Att välja gravsten är inte helt lätt. Dels så handlar det om det uppenbara: man befinner sig i sorg och har genom detta svårt att göra val som ska gälla i framtiden. Man ska dessutom sköta om allt annat också i form av begravning och allt praktisk som att avsluta olika abonnemang och att genomföra ett arvsskifte. Som anhörig så blir valen många - och jobbiga. Gravstenar och valet av rätt sådan kan, genom detta, också bli ett val som sker utan vidare eftertanke och mer efter en standardmodell än efter personlighet. Det är förståeligt, men ändå synd.

Att man idag har möjligheten att välja gravstenar i Stockholm som verkligen kan få dig som anhörig att minnas en avliden person på rätt sätt är något som man bör ta tillvara på. Gravstenar kan anpassas på flera olika sätt och som exempel på detta kan vi nämna följande punkter:

  • Val av sten. Marmor, granit och gnejs tillhör de vanliga naturstenar som gravstenar tillverkas i. Samtliga dessa har sina fördelar och oavsett vilket val man gör så går alla dessa tre stenar att exempelvis polera eller få i den mer grovhuggna stilen som många föredrar.
  • Val av text och utsmyckning. Dels så kan man göra olika val gällande exempelvis typsnittet. Hur ska namnet skrivas och vilket typsnitt kan komma att passa? Det går givetvis att välja att blanda olika sådana också. Man kan även välja placeringen av texten på gravstenar. Ska den vara centrerad eller ska den ligga lite högre upp? En annan sak som går att välja handlar om vad som ska finnas utöver namn, födelsedatum och datumet då personen lämnade jordelivet. Här kan man exempelvis ha med en fin strof från en dikt, man kan ha märket från en idrottsklubb och man kan, givetvis, välja kristna symboler att smycka stenen med. Inom rimlighetens gränser är det mesta möjligt!
  • Storlek och form. Storleken på gravstenen är även det ett val att göra - likaså gäller formen. Även här är det mesta möjligt. Tänk dock på att de flesta begravningsplatser har regler som måste följas. Kolla upp det innan så att du inte väljer en alltför stor gravsten som inte smälter in bland andra gravstenar i Stockholm.

Gravstenar ska även skötas om och vara hållbara för framtiden. Av den anledningen så kan man med fördel välja en mer polerad yta som blir enklare att torka av och rengöra. Det går dock att välja mer professionell rengöring om en gravsten blivit negligerad under en längre tid och blivit igenvuxen av mossa, gräs och annat. Gällande säkerhet så ska man veta att alla gravstenar i Stockholm testas årligen. Detta för att de inte ska välta och skada någon. En gravsten kan väga närmare 600 kilo så det finns definitivt ett säkerhetsperspektiv att ta i beaktning.

Positiv utveckling med lekplatsutrustning

11 aug 2021

Att det uppväxande släktet utvecklas genom lek är ett känt faktum. Hälsa och humör mår bra av fri lek och rätt lekplatsutrustning stimulerar fantasin. Glada ungar ger ett roligare samhälle.

Som vuxen individ är det lätt att glömma vad som var roligt när vi var ett år, eller tre. Eller fem eller tio. Oftast märker vi, och minns litegrann, genom att observera barnen. Utvecklingen främjas genom att barn erbjuds en variation av roliga utmaningar.

På en lekplats handlar det mestadels om träning av kroppen genom balans, smidighet och till en mindre del styrka. Barn ska ges tillfälle att klättra och hoppa och springa och skutta under säkra förhållanden. Finmotoriken har här en mindre framträdande roll.

Förutom den fysiska träningen blir lek på en offentlig lekplats också social träning. Här får barn träna förmågan att samarbeta och att interagera med andra. Att visa hänsyn och att lära sig ta en viss plats är båda viktiga för en fungerande individ.

Vad kan en bra lekplatsutrustning innehålla?

Generellt sätt är det roligast för barnen om en lekplats kan erbjuda en stor variation på redskapen. Nu finns det ju ett stort antal potentiella lekplatser och till viss del bör du som ansvarig för inköp tänka över målgruppen. En lekplats på grundskolan har mindre användning för en sandlåda än en lekplats på en förskola naturligtvis.

Lekplatsutrustning projekteras också för ett varierande antal barn. Om du står i begrepp att handla utrustning till en mindre BRF ser situationen annorlunda ut än om lekplatsen är offentlig. Vad går då hem hos de allra flesta?

Klätterställningar av olika slag är en populär klassiker. De kan vara tämligen enkla eller mer komplicerade. De bör kunna användas även av barn med funktionshinder. Gungor är alltid uppskattat. De kräver rejält med utrymme och avspärrningar pga olycksrisk men roar barn i alla åldrar i timtal. Rutschkanor och sandlådor är andra lämpliga delar i en lekplatsutrustning.

Vilka krav ställs på lekplatsutrustning?

Ägaren till lekplatsutrustning är ansvarig för säkerheten. Därför är det viktigt att redan från början införskaffa utrustning som uppfyller krav på produktsäkerhet. Utformning och underlag spelar också en viktig roll för att undvika skador under lek.

En bra utrustning för lekplatser underhålls med jämna mellanrum. Underlaget är dämpande och utstickande delar och storlek på öppningar är väl tilltagna med tanke på säkerheten. Placeringen av de olika delarna är genomtänkt.

Vi får inte glömma en sak - lekplatsutrustning ska vara rolig också.

På https://www.lekplatsutrustning.com/ kan du hitta mer information.

Investera i en skräddarsydd kostym

26 jul 2021

Att som man bygga upp en stabil garderob kan förenkla både vardagen och karriärslivet. Lite beroende på vad man arbetar med så behövs olika typer av klädesplagg. Det är naturligtvis skillnad på att arbeta på bank, på kontor eller som säljare mot att arbeta inom vård eller på verkstad. De förra kommer onekligen att behöva vässa sina garderober med skjortor, fina byxor, kavajer och andra plagg som inger förtroende och seriositet.

Men, alla män bör ha några plagg i sin garderob och bygga en stabil bas att stå på. Ett par mer exklusiva t-shirts, några par välsittande jeans, någon collegetröja, vita sneakers, oxfordskjortor i ljusblått och vitt, ett par finare tröjor av bättre kvalitet - kashmere, lammull, etc - snörskor, kängor samt en finare rock att bära på hösten. Utöver detta så bör man ha en bra vinterjacka, en skön vårjacka och några kavajer. Mer? En skräddarsydd kostym är något man aldrig ångrar.

En skräddarsydd kostym för viktiga händelser

Vi har alla olika kroppar. Kvinnor såväl som män har olika kroppsformer, olika längder, olika muskulatur och, helt enkelt, helt olika förutsättningar rent fysiskt. Att som man köpa en kostym är därför inte helt enkelt. Man ska ha en väldigt tur om man hittar en kostym i en butik som sitter perfekt.

Det gör att en skräddarsydd kostym är den bästa lösningen: du köper en kostym som du gillar och sedan besöker du en skräddare för att anpassa kostymen i fråga efter dina fysiska förutsättningar och efter din kropp. Det kostar några kronor, men det är en investering för livet.

En skräddarsydd kostym - välj gärna en mer diskret färg - kan användas på bröllopet, på begravning, på en nyårsfest, på arbetsintervjun eller vid något annat tillfälle som kräver att man klär upp sig. Det många tänker är att det blir tråkigt att ha samma kostym vid varje sådant tillfälle. Hemligheten till att lyckas i detta är att matcha med olika accessoarer. Du kan ha vit skjorta, du kan ha en ljusblå, du kan ha en färgsprakande slips, du kan ha fluga, du kan ha kravatt eller varför inte en snyggare scarf? Din skräddarsydda kostym är basen som du jobbar vidare på.

Fördelar med en skräddarsydd kostym

Alla äger något plagg som får en att känna sig snygg. Det plagget gör att man får ett bättre självförtroende, att man vågar ta för sig och att man känner sig lite odödlig. För en man så blir den skräddarsydda kostymen detta plagg. Så fort du tar på dig din kostym så kommer du att få en känsla av betydelse. Den ger dig ett ökat självförtroende och det kan exempelvis vara en enorm fördel i samband med en arbetsintervju där du vågar ta för dig på ett helt annat sätt.

En annan - lite bortglömd - fördel är att den skräddarsydda kostymen kommer att motivera dig att hålla formen. Du har lagt pengar på ett plagg som fullt ut är anpassat efter din kropp - din unika kropp - och det kan vara skäl nog till att avstå bullen och ge sig ut i löparspåret. Din bästa personliga tränare hänger i garderoben.

Hundfoder av högsta kvalitet

20 jul 2021

Hunden är människans bästa vän, och säkert vill du vara din hunds bästa vän. Genom att ta hand om din hund med promenader och ett högkvalitativt hundfoder, får din hund en bra grund att stå på.

Du vet säkert om att det du stoppar i dig påverkar hur du mår. Men det märks ännu mer när det gäller din hund. En hund som får ett högkvalitativt hundfoder har en god ork, är glad och pigg, har en fin päls och fina tänder. Det påverkar även hunden så att den får ett bättre immunförsvar och sällan blir sjuk eller får andra problem, som allergier med mera. Med ett foder som håller en hög kvalitet kan du även få en hund som får en ökad livslängd och en god ålderdom.

Välj rätt hundfoder

Att en hundvalp behöver annat hundfoder än en vuxen hund är nog inte så förvånade. Även människans barn bör äta lite annorlunda kost under de första åren. Men på det sätt som du ändrar din kost gällande allergier, ålder, sjukdomar, träningsmängd med mera, går det även att variera kosten för din hund.

Men där du äter en kost med många olika beståndsdelar så kan du hitta ett hundfoder med hög kvalitet som har allt din hund behöver vid varje måltid. Du kan även välja ett hundfoder som passar för hundar av olika storlekar. Det kan dessutom vara ett mycket enkelt sätt att kunna ge din hund rätt foder, utan att behöva en mängd olika kosttillskott.

Catering i Stockholm - släpp kontrollen

16 jun 2021

Hur lyckas man med festen? Att anordna en fest, en mindre tillställning eller exempelvis ett bröllop kräver god förberedelse och planering. Det många inte tänker på är att det egna engagemanget kan stå i vägen för det egna deltagandet i festen. Kort sagt: man anordnar en fest - men man är inte med på samma sätt som övriga deltagare.

Hur många fester och tillställningar går man på i vuxen ålder? Det handlar om väldigt få årliga tillfällen och väldigt få möjligheter att få träffa, umgås och ha roligt med personer som man älskar. Dessa tillfällen ska man ta tillvara på och detta även om man själv är den som håller i trådarna. Genom catering i Stockholm så ger man sig den möjligheten.

Dagens catering är mer än bara mat och dryck. Det handlar om en heltäckande tjänst där man som kund kan välja olika tilläggstjänster och där man hela tiden kan få alla sina behov tillfredsställda. Detta ger dig som arrangör en chans att släppa kontrollen en smula och genom det också få vara mer av en deltagare på din egen fest.

Catering gör dig till en deltagare

Att släppa kontrollen innebär emellertid inte att du kopplar bort dig själv. Nej, det handlar om att du i allra högsta grad är med i planeringen - men att du får en kompetent och erfaren partner att bolla idéer med. Väljer du catering i Stockholm så innebär detta att du och företaget planerar din fest tillsammans.

Vilken mat passar? Vilken dryck ska serveras? Hur många gäster och vilken bordsplacering? När ska maten serveras och finns det eventuella allergier hos dina gäster? Kort och gott: ni vänder på olika stenar och hittar hela tiden nya tankar, detaljer och idéer som för festen i rätt riktning.

Allt detta leder i sin tur till att du som arrangör kan släppa kontrollen, umgås och njuta av tillställningen - helt på det klara med att din partner inom catering i Stockholm sköter det rent logistiska som sker i kulisserna.

Välj rätt catering i Stockholm

Det finns naturligtvis en elefant i rummet också. Catering och företag inom denna bransch i Stockholm är ytterst varierande rent kvalitetsmässigt. Att välja rätt företag är väsentligt för att njuta de fördelar som nämnts ovan.

Väljer du rätt catering i Stockholm så kommer din fest att bli en sådan som folk minns och ser tillbaka på med glädje - en fest man aldrig vill ska ta slut. Väljer du fel partner för din catering så riskerar du att stå som arrangör till en fest som alla minns - men av fel anledningar. Här hittar du bra catering i Stockholm som garanterat ger dig en kväll att minnas.

När man anser den ena olämplig

8 jun 2021

Det är många saker man inte kan i livet. En del saker man inte heller vill kunna. Först när man måste, då går man igenom det. Stunder där man känner sig ensam. Man ska veta att man är inte ensam.

När kärlekssagan tar slut är det inte så enkelt som att bara lämna. Hjärtesorgen är inte vad man kan fokusera på, man behöver göra det på sitt barn. Ett förhållande som slutar i bråk, eller på grund av olämplighet. Det kan vara otroligt jobbigt. Man kan göra saker för att skada varandra, psykiskt. Den ena, eller båda, kan anse den andra inte vara rätt för att ta hand om frågor som gäller barnet. Det kan även vara så att den ena inte alls är lämplig, på grund av exempelvis missbruk, misshandel, med mera. I Sverige har alla barn rätt till båda sina föräldrar, det innebär att man alltid sätter dem i första hand.

Hjälp på vägen

En situation där det inte går att kommunicera, där alla ord leder till bråk. Då kan man behöva hjälp. Hjälp från det rättsliga. Man kan välja att frivilligt ta hjälp av familjerätten. Där försöker man medla för att hitta rätt väg för er båda. Många går igenom en vårdnadstvist och tar hjälp med den. Kan man inte via familjerätten lösa problem kan det tas upp till domstolen. Domstolen tar då alla besult gällande vårdnaden. De tar hänsyn till att det finns barn med i bilden och gör det så snabbt de kan.

Gemensam vårdnad är oftast bäst för barnet

19 aug 2020

Barn har rätt till båda sina föräldrar och man utgår från att gemensam vårdnad är det bästa för barnet vid skilsmässa. Det innebär att föräldrarna tar alla viktiga beslut tillsammans.

I en vårdnadstvist utgår man alltid från vad som är bäst för barnet och tar i första hand inte hänsyn till föräldrarna. Ett barn har enligt svensk lag rätt till en god och regelbunden kontakt med båda sina föräldrar. Detta gäller även om endast en av föräldrarna har vårdnaden, så kallad ensam vårdnad. Är föräldrarna gifta får de per automatik gemensam vårdnad då barnet föds. I andra fall får man gemensam vårdnad först då man registrerar barnets far hos socialnämnden.

Skulle föräldrarna därefter skilja sig eller separera fortsätter den gemensamma vårdnaden att gälla. Det kan dock vara så att båda föräldrarna tycker att endast en förälder ska ha vårdnaden, och då blir det så.

Fattar viktiga beslut tillsammans

Gemensam vårdnad innebär att båda barnets vårdnadshavare ska bestämma i frågor som är viktiga för barnet och dess utveckling, såsom trygghet, skola, boende, hälsa och framtid. Det är även vårdnadshavarna som ska sköta barnets kontakt med myndigheter. Vid en gemensam vårdnad måste föräldrarna vara överens om de grundläggande förutsättningarna i barnets liv.

Detta innebär att den ena föräldern inte bara kan att byta skola för barnet utan måste först komma överens med den andra föräldern och få dennes medgivande. Det går heller inte att flytta barnet till en annan ort utan att först ha löst frågan med den andra föräldern. Man måste helt enkelt vara överens i alla viktiga frågor rörande barnet vid gemensam vårdnad.

Mer hos den ena föräldern, men ändå gemensam vårdnad

Skulle det vara så att barnet bor mer hos den ena föräldern så räknas vårdnaden fortfarande som gemensam, men denne förälder har rätt att bestämma enklare saker som gäller den dagliga omsorgen; såsom kläder, fritidsaktiviteter, mat och sömn. Vid en separation med gemensam vårdnad är det vanligt att barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna - i alla fall om barnet är över tre år. Skulle barnet bo mer hos den ena föräldern ska den andra betala underhållsbidrag.

Bidragets storlek kan man själv gemensamt besluta om eller så kan man konsultera en familjerättsjurist på en advokatbyrå och be om hjälp med att komma fram till ett rättvist belopp. Ibland komme man inte överens om underhållsbidragets storlek och då blir det domstolen som får fatta beslut i frågan.

Mer läsning på www.vårdnad.com

Vad är familjerätt?

12 aug 2020

Ibland stöter vi på termer vi känner igen. Inte sällan är vår kunskap inte fullständig. En dag kan det oväntade hända och plötsligt blir begreppet aktuellt. Så - vad vet du om familjerätt?

På en advokatbyrå hanteras dagligen ärenden för ett stort antal klienter. Olika byråer kan ha olika inriktning men de flesta brukar ha beredskap för flera olika områden. En byrå som sysslar med så kallad familjerätt hanterar mycket frågor som rör ärenden i den personliga sfären. De områden som vanligen ryms inom familjerätt rör äktenskapsbalken och föräldrabalken. Likaså rör ärenden inom familjerätt ärvdabalken, sambolagen och lagen om registrerat partnerskap. Dessa områden och lagar handlar om sådant som många av oss stöter på under livet.

Vi träffar partners och behöver reglera formerna och fördela ägodelarna. Vi separerar och måste dela på gemensam egendom. Vi behöver ta hänsyn till barnens rättigheter och välbefinnande. Släktingar avlider och återigen ska egendom fördelas på efterlevande. Vitala frågor under en livstid.

De viktigaste frågorna vid en separation

Det kan vara svårt att gradera angelägenhetsgrad när det gäller olika typer av tvister och avtal. Något som alla ändå torde vara överens om är att de lagar och regler som ska styra barnens rättigheter vid föräldrars separation är utomordentligt viktiga. Egendom i all ära, men barn är levande varelser och behöver skyddas och hjälpas i första hand. Då är vi genast inne på det trista ämnet vårdnadstvist. Detta inträffar då en situation ingen önskar ska uppstå inträffar. Föräldrar misslyckas med att samarbeta om sina gemensamma barns behov. Det är viktigt att tänka på att det alltid är barnens rätt som är avgörande, inte föräldrarnas. Barn har rätt till en relation med båda föräldrarna, inte tvärtom. När samarbetet havererar måste situationen lösas - för barnens skull.

Frågan om egendom vid separation och dödsfall

Hur man hanterar frågor som rör egendom i förhållanden och vid förhållandens slut hamnar också inom familjerättens område. Lagen föreskriver olika beroende på om samboavtal finns eller om detta saknas. Likaså är lagen olika beroende på om parterna är gifta eller endast sammanboende. För gifta personer finns även möjlighet att undanta viss egendom genom att den deklareras vara enskild. Ett dödsfall kan även det betyda en avslutad relation. Ett dödsfall kan också innebära att ett antal personer ska dela på en egendom, antingen enligt önskemål i ett testamente eller strikt enligt lagens bokstav. Vid alla dessa tillfällen gagnar det berörda stort att ta hjälp från en erfaren jurist.

När tiden inte räcker till

29 jul 2020

Pussla så att allt hinns med. Det vill man. Allt som är viktigt i livet ska få plats. Barn, familj, jobb, träning, hobbies. Men många lyckas inte utan lite hjälp. Den hjälpen gör skillnad.

Känner du igen dig? Du har ett jobb du trivs med, bra kollegor, roliga och utmanande arbetsuppgifter, din partner likaså. Ni bor i Stockholm, ni har två barn som är i skolåldern. Barnen går på två olika skolor, du och din partner har era arbetsplatser i varsin ände av huvudstaden. Ni gillar båda att träna och hålla er i form. Barnen har aktiviteter efter skolan. Förutom läxor förstås. Det här kräver minutiös planering från er sida i med logistik runt om i Stockholm. För det mesta brukar det bli stressigt och ibland går det inte alls.

En hjälpande hand

Visst har ni ibland tänkt att ni måste stryka något på schemat för att hinna med. Men till och med när ni tänkt bort någon del, får ni det fortfarande inte att funka fullt ut. Ni prioriterar era barn, och då måste ni samtidigt prioritera bort annat. Sånt som ni tycker om att göra. Men för att ni ska orka vara bra föräldrar, ska ni också tänka lite på er själva. Så vad göra? Jo, kolla upp vilken hjälp det finns att få i Stockholm, som kan ta en del av det ni inte hinner. Skjutsa barn till aktiviteter, läsa läxor, och fixa mellanmål. Kanske är ni tvåspråkiga i familjen och vill att barnen ska få övning i båda språken? Den möjligheten finns. Att anlita en nanny räknas som hushållsnära tjänster som inkluderas i RUT-avdraget.

En ny värld öppnar sig

När ni bestämt er, kan ni helt fokusera på vad det är ni behöver hjälp med. Utforma den hjälpen efter era behov. I lugn och ro, lära känna en nanny i Stockholm, som kommer kunna avlasta er och samtidigt vara en trygg vuxen för era barn. Ni och era barn lär känna en nanny i er egen takt, för att så småningom känna er helt trygga med konceptet. När era rutiner kommer igång, kommer ni undra hur ni överhuvudtaget klarade er innan. Tänka på hur ni for runt i Stockholm med andan i halsen och alltid kände att ni var sena eller missade något. Ni kommer upptäcka att ni har mer tid och ork för era barn och för er själva. Era barn är i trygga händer.

Hur man får hjälp med barnpassning

28 jul 2020

När man behöver barnvakt så brukar många anlita sina föräldrar eller någon granne. Men vad gör man när man behöver anlita en professionell barnvakt? Och vem är det som arbetar som barnvakt?

Om man inte har någon man känner som kan passa barnen så kan man känna sig villrådig gällande hur man löser situationen. Men det finns många olika sätt att hitta en barnvakt i Stockholm som både är pålitlig och som man kan känna sig trygg att lämna sina små med. Har man ett behov av barnpassning som är återkommande så kan det vara en god idé att försöka hitta någon professionell som kanske till och med har utbildning inom området. Det finns barnvaktstjänster som hyr ut barnvakter i olika städer där alla anställda måste kunna visa upp att de har en utbildning eller erfarenhet inom området. Vid anställningen tas även ett utdrag ur straffregistret för att man ska kunna känna sig säker på att personen som man släpper in i sitt hem är en bra och pålitlig person på alla sätt. Vill man så kan man även söka på någon av de tjänsteforum som finns. Där är det vanligt att förskolepersonal eller studerande söker barnvaktsuppdrag för att dryga ut sin lön.

Att arbeta som barnvakt

För att kunna arbeta som barnvakt är det viktigt att man inte bara tycker om barn utan även kan sätta regler, är lugn och trevlig samt att man vet hur man sköter om ett barn på bästa sätt. Eftersom många inom förskolan gärna arbetar extra som barnvakt så kan det till och med vara så att man känner barnen man ska passa från sitt arbete. Det kan underlätta kontakten avsevärt. Barn vill gärna ha stabilitet, så därför är det viktigt att en frekvent återkommande barnvakt kan jobba såväl dagtid som kvällstid och ibland även nätter om det behövs. Det är viktigt att man ser det som ett arbete inom omvårdnad och inte som en möjlighet att slappa och samtidigt tjäna pengar.

Betalning och avtal

Då man anlitar en professionell barnvakt i Stockholm skriver man ett avtal där allt som handlar om arbetet specificeras. Det kan även handla om ifall barnet har någon sjukdom eller handikapp som innebär att barnvakten måste ha en speciell kunskap eller utbildning för att kunna utföra sitt arbete. Även timpeng och en generell specifikation över arbetets utförande bör pratas om och skrivas ner.

3 tips för att välja rätt catering till bröllopet

6 apr 2020

Gratulerar till den stundande vigseln! Nu är det dags att knyta äktenskapets band och fira er kärlek. En härlig bröllopsfest med familj och vänner, kryddat med kärlek och underbar mat.

Bröllopsdags, så roligt! Det finns inget bättre än att fira kärleken mellan två människor som hittat det fina och kärleksfulla hos varandra. När man landat i det hela börjar bröllopsplaneringen ta form. Ska det vara ett litet bröllop, ett stort eller någonting däremellan? Oavsett vilken storlek ni har på festen så kommer ni förr eller senare att tänka på maten. Både ni själva och era gäster kommer bli hungriga när en lång dag fortsätter in på småtimmarna. Visst vore det skönt att kunna släppa de tankarna genom att låta någon annan fixa maten och istället anlita catering?

Budget och datum

Ett första tips är att titta igenom vilken bröllopsbudget ni har. Vad får saker kosta, allt ifrån kläder och inbjudningskort till gäster, mat och lokal. När ni vet vad maten får kosta så är det dags att surfa runt på sidor som erbjuder catering i Stockholm och se vad menyerna kostar. Det är bra att kunna jämföra ett par stycken så man har en backup om en cateringfirma inte motsvarar de förväntningarna man har. Tips nummer två är att man bokar i god tid. Är man ute i god tid med sitt datum så är det en större chans att man får just den cateringfirman man önskar. Ju tidigare man bokar desto bättre, men man kan faktiskt ha turen med sig ibland även om det är nära inpå bröllopet.

Välj den meny ni gillar!

Det tredje tipset låter ganska enkelt, men är svårare än man tror: välj den mat ni gillar! Många gånger så tänker brudparen att det skall vara en bröllopsfest som är tjusig och elegant på alla sätt och vis, från inbjudan till festen och maten. Att välja mat som passar er som par efter ert tycke och smak är viktigare än att välja det som förväntas till ett bröllop. När ni hittat en cateringfirma som levererar det ni önskar på er bröllopsdag, be att få referenser av andra kunder så att ni får den välsmakande mat ni beställt. Glöm inte att få ett skriftligt kontrakt för både er och firmans säkerhet, så ni kan lägga maten på hyllan och njuta och fokusera på andra saker som har med ert kommande bröllop att göra.

Orkar du med en flyttstädning?

3 mar 2020

Finns det någon städning som är jobbigare än andra? Många skulle peka på den årliga vår- och höststädningen som exempel på städningar som kräver det lilla extra. Visst, det finns en poäng i detta. Man ska packa undan sommarmöbler, man ska räfsa löv, man ska passa på att städa i garage och man ska även i övrig se till att bostaden känns ren och fräsch. Dessa båda åsido dock. Frågan är om inte en flyttstädning är den absolut jobbigaste typen av städning som finns?

En flyttstädning har några starka argument som talar för sig i detta påstående. Vi radar upp dessa nedan:

  • Allt ska städas. En flyttstädning innebär inte en pliktskyldig dammsugning och en svabbning av golvet. Nej, det är verkligen allt som ska städas: avlopp ska rensas, fönster ska putsas, golv ska torkas, skåp ska rengöras, spis- och ugn ska vara skinande rena och alla övriga ytor ska vara ordentligt rengjorda. Det finns tydliga mallar som ska följas och minsta avvikelse från dessa kan innebära att ekonomiska krav kan komma att ställas från köparen av bostaden.
  • Det finns en tidspress. Man flyttar ofta under en helg och det innebär att söndagen är den dag som ska vigas åt en flyttstädning. Alla som flyttat vet emellertid att den rent teoretiska skiljer sig från det praktiska. Man brukar, helt enkelt, ha svårt att hinna med allt som ska göras. Minsta miss skapar oreda och leder till att flytten tar längre tid. Allt detta skapar stress, frustration och slutligen till att den flyttstädning som ska göras blir slarvig.
  • Man tänker på annat. Denna punkt är logisk. Flyttar man från en bostad till en annan så kommer det huvudsakliga fokuset att ligga på den senare. Man vill komma in, man vill börja möblera och bo in sig. Att återvända till den gamla bostaden enbart för att städa är tufft mentalt. Betänker man dessutom att man är ganska slut även rent fysiskt efter att ha burit möbler och annat bohag så finns ytterligare en parameter att ta hänsyn till.

Allt detta gör att vi, utan någon som helst tvekan, är beredd att utse en flyttstädning till den jobbigaste städningen som går att göra.

  • Tre personer städar ett vardagsrum

Ta professionell hjälp med flyttstädning

Det finns en ganska tydlig detalj vad gäller flyttstädning. Vid den första flytten man genomför så sköter man gärna den biten på egen hand. Vid den andra flytten så tar man professionell hjälp med flyttstädning. Detta påvisar det vi ovan gått igenom.

Rådet är, av flera olika skäl, att man tar professionell hjälp med denna städning. Idag så är det möjligt att använda rut-avdraget i samband med en flyttstädning och det gör att man kan dra av halva arbetskostnaden på sin deklaration. Detta gör att tjänsten inte alls blir så kostsam.

Även utan ett rut-avdrag så ska man veta att man kommer ganska billigt undan om man väljer en städfirma. Inte minst om man ser till riskerna som finns i att städa - på ett halvdant sätt - på egen hand och därmed riskera att få krav på sig från den som ska flytta in. Den summan brukar vara betydligt högre än vad kostnaden för en städfirma ligger på. Professionell flyttstädning är definitivt en bra lösning på ett stort problem!

Få hjälp i vardagen med barnpassning

26 feb 2020

Har du svårt att hinna med allt i din vardag och barnen blir lidande? Vill du att barnen ska vara i deras egna hem istället för på dagis? Anställ då någon för att hjälpa dig med barnpassning.

Att vara en förälder är ett heltidsjobb och det kan vara svårt att hinna med allt du måste göra i vår stressfulla vardag. Att få hjälp med barnpassning är ett utmärkt alternativ för att få hjälp under dagarna. Istället för att stressa runt med barnen för att hinna med allt kan du känna dig trygg att någon är hemma med barnen. En stor fördel med barnpassning är att dina barn är i en hemmiljö istället för på ett dagis. Du vet då alltid var de är vilket ger dig lite extra säkerhet när du är iväg. Du kan även anställa någon för barnpassning för sena kvällar och helger, så du har tid för annat medan dina barn är i säkra händer. En barnvakt kan också stanna över på om ni vill åka iväg under helgen på en romantisk resa tillsammans.

Litet bebis äter

Barnvakt som passar din family

Att hitta rätt barnvakt är viktigt för att du ska känna dig trygg att lämna dina barn. Dina barn är trots allt det absolut viktigaste i ditt liv. Om du anställer en firma för att hjälpa dig att hitta en barnvakt kommer alla vara granskade och har referenser. När du väljer en barnvakt har du många olika att välja mellan. Du vill självklart att det ska vara någon som passar din familj. Pratar din familj mer än svenska? Du kan då hitta en barnvakt som pratar det språk du är ute efter. Om dina barn är aktiva och älskar sport, är det värt att hitta någon med samma intresse som dina barn har.

Hur hittar du rätt?

Det är lättare än du tror att hitta en barnvakt, speciellt om du letar efter barnpassning i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Men bor du i en mindre ort - oroa dig inte, det finns fortfarande en stor chans att hitta rätt för dig. Du kan välja mellan att gå via en firma eller att anställa en barnvakt själv. Om du gör det själv var noga med att kontrollera deras referenser och även självklart träffa barnvakten. Det ska trots allt vara någon du känner att du kan lita på, och någon som ditt barn känner sig trygg tillsammans med. Vi rekommenderar att läsa mer på denna hemsida: https://www.barnpassningstockholm.nu/

Om mig

Att vara förälder idag är en utmaning. Genom mina egna erfarenheter som mamma till fyra barn vill jag visa dig hur Nya Tidens Barn fungerar och ge dig verktyg för att skapa balans i dig själv och din familj.

Låt dig inspireras!


Senaste inlägg