Vad innebär ett föräldraskap?

Vad innebär ett föräldraskap? Frågan är av den karaktären att de flesta föräldrar någon gång ställt den och funderat över vilken roll och funktion man egentligen fyller i sitt barns liv. Det är en fråga som inte har några enkla svar. Ett föräldraskap är någonting komplext som rymmer så många olika detaljer och där ansvaret - och rollen - förändras i takt med tiden.

Frågan kan först och främst svaras på utifrån FN:s Barnkonvention. Det är en diger sammanställning där samtliga punkter kopplas ihop i syfte att stärka barns rättigheter världen över. Hittills har 196 stater över världen ratificerat barnkonventionen och det är något som vi i Sverige gjorde år 1990.

Noterbart - och som en liten parantes - är att USA valt att inte göra detsamma. Detta som en följd av att konventionens i fråga skulle innebära att staten, genom detta, skulle ställa sig över delstaternas suveränitet. Vilka punkter är då inskrivna? Vi nämner tre viktiga sådana som anknyter till vad ett föräldraskap innebär:

  • Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
  • Barnets föräldrar - eller annan vårdnadshavare - ansvarar för barnets uppfostran och utveckling. De ska också stötta barnet att i att få sina rättigheter uppfyllda.
  • Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad.

Dessa tre punkter tycker vi sammanfattar hur ett föräldraskap ska vara och vad det innebär. Alla dessa har information som man kan utgå ifrån och grunda det egna föräldraskapet kring. Vi ska även nämna att barnkonventionen innehåller 42 punkter - 46, om man räknar med att det skiljer sig lite mellan olika länder - och att dessa med fördel kan läsas av dig som är förälder - eller du som står redo att bli en sådan.

Behandla ditt barn med respekt och visa vägen

Teach your children well… Den gamla sången av bandet Crosby, Stills, Nash & Young är inte helt dum att lyssna in sig på. Själva andemeningen är nämligen bra att utgå från. Barn lyssnar inte på vad du säger - de gör som du gör. Som förälder så kommer du ganska snabbt bli varse att du kan rya och gasta bäst du vill. Så länge du själv inte föregår med ett gott exempel så kommer du att ha svårt att få ditt barn att göra som du vill. Det kan handla om att visa hänsyn mot andra, det kan handla om att vara snäll och trevlig, det kan handla om att vara artig och om att bara bete sig på ett sådant sätt att man hela tiden visar tillbörlig respekt.

Det senare kan sammanfattas med ett modernt dilemma: Hur ska du få ditt barn att lägga ifrån sig sin mobil om du själv väljer att sitta med din egen genom hela frukosten eller middagen? Den frågan är en av vår tids stora utmaningar och många föräldrar skulle själva tjäna på att låta mobilen vila, titta sina barn i ögonen och engagera sig lite mer i barnets fritid, skola och liv.

Men, man ska även visa upp respekt. I den barnkonvention som vi tittade på ovan står det även klart och tydligt att ett barn har rätt till ett eget privatliv. Det innebär att du som förälder ska visa full respekt för att ditt barn exempelvis har hemligheter och att det har rum - både inre och yttre - där du inte har tillträde; förutsatt att du inte blir ombedd om detta. Barn är egna individer och har rätt - på samma sätt som du - till sin egna sfär och integritet.

Föräldraskap handlar mycket om stöttning

Du älskar ditt barn. Alla som någon gång hållit sitt barn i famnen för första gången kan vittna om att det är en känsla som inte går att beskriva med ord. Du känner kärlek - men även rädsla: plötsligt så har du en annan person att ansvara för, ge kärlek, trygghet, utbildning och rätt värderingar. Det kan vara överväldigande och det kan så frö av tvivel hos en nybliven förälder.

Nyckeln till att lyckas med sitt föräldraskap är att vara så bra som möjligt i varje situation. Du kommer aldrig att bli någon övermänniska - du har fel, du har brister, du har negativa sidor och du är, kort och gott, mänsklig.

Det du kan göra är att bli ditt bästa jag. Försök att gå in med den inställningen varje dag och du är en bra bit på vägen. Vad spelar en stressig frukost innan förskolan för roll - hur mycket kommer den sena ankomsten att påverka ditt liv i stort sett ut det längre perspektivet? Ta ett djupt andetag och försök att se sådana situationer för vad de är: en del av ditt barns utveckling till att bli en människa.

Ska man försöka sammanfatta ett föräldraskap så handlar det om att hela tiden ge kärlek, om att hela tiden vara närvarande, att hela tiden vara stöttande och att hela tiden visa att du finns där. I takt med tiden kommer din roll att förändras och du kommer att få ett barn som blir mer och mer självständigt. Acceptera dessa förändringar och låt ditt barn - givet ålder, så klart, hitta egna vägar i sitt liv. Förhoppningsvis så har din uppfostran visat vilka vägar som är bra och vilka som är sämre. Du är den axel och det stöd som ditt barn behöver luta sig mot genom hela sitt liv - detta även om det kanske inte syns alla gånger.

Om mig

Att vara förälder idag är en utmaning. Genom mina egna erfarenheter som mamma till fyra barn vill jag visa dig hur Nya Tidens Barn fungerar och ge dig verktyg för att skapa balans i dig själv och din familj.

Låt dig inspireras!


Senaste inlägg