Bra att veta om arvsrätten

Arvsrätten i Sverige kan ofta leda till missförstånd och konflikter mellan familjemedlemmar. Denna text vill belysa svårigheterna och hjälpen som finns att få.

Om en nära anhörig går bort följer en stor sorg. Sorgen i sig är någonting som behöver hanteras. Det tar tid och ibland krävs professionell hjälp för att komma vidare. Samtidigt som dödsfallet leder till en energikrävande sorgeprocess är det andra mer praktiska saker som behöver tas hand om. Hur arvsfördelningen ska lösas kan till exempel kännas svårt att prata om när man befinner sig i ett känslomässigt kaos. Arvsrätten innehåller dessutom ganska komplicerade bestämmelser.

Genom att känna till bestämmelserna kan det underlätta och förhindra att familjen hamnar i konflikter. En sak som kan starta sådana konflikter är missförstånd kring testamentet. Testamentet är inte av högsta rang även om det är giltigt utformat av den avlidne. I Sverige finns nämligen bestämmelser om att vissa parter har rätt till en viss del av arvet oavsett vad som står i testamentet.

Advokaten hjälper till att tolka arvsrätten

En annan sak som kan vara bra att känna till är bestämmelsen mellan sambor. Sambor utan gemensamma barn ärver inte varandra, även om de levt ett långt liv tillsammans. Ett skräckscenario är att den kvarlevande sambon blir tvungen att överlämna sitt hem till någon annan om det inte finns möjlighet att köpa ut den som ärver.

Arvsrätten har tydliga regler men kan vara svårtolkad. Att ta hjälp från jurister eller advokater kan minska stora konflikter och slitningar inom familjen. Hjälpen kan underlätta hela situationen när alla parter befinner sig i en period av sorg. Hör av dig till en advokat via denna hemsida: arvsrätt.nu

5 Aug 2022

Om mig

Att vara förälder idag är en utmaning. Genom mina egna erfarenheter som mamma till fyra barn vill jag visa dig hur Nya Tidens Barn fungerar och ge dig verktyg för att skapa balans i dig själv och din familj.

Låt dig inspireras!


Senaste inlägg