En bättre förskola för alla barn i Uppsala

Alla vill vi att våra barn ska få det så bra som bara är möjligt och en bra förskola i Uppsala är en del av det som får barnen att må bra och utvecklas.

Säg den förälder som inte vill att deras barn ska få de allra bästa förutsättningar. Grunden lägger man alltid hemma. Där finns omsorgen och kärleken och den positiva uppmärksamheten. Där finns också ibland otillräcklighet och problem av olika slag. Det är naturligt och hör till. När det är dags att möta en större värld behöver man som förälder läsa på.

Generellt sett skiljer sig inte vuxnas värderingar mycket åt i vårt samhälle. Det finns en ganska stor likhet i vad man önskar för våra barn och hur man vill att de ska behandla sin omgivning. Majoriteten av befolkningen har inte starka åsikter vad gäller religiösa värderingar men man vill att barn ska lära sig att hantera andra levande varelser varsamt.

Att välja en förskola som stärker ens värderingar

Ett barn som får lära sig sitt eget värde kan också bli ett barn som förstår att andra är lika mycket värda. När man som barn får prova på att lära sig saker, både teoretiskt och praktiskt, blir världen lite större varje dag. I samklang med omgivningen lär sig barn att dela med sig.

En bra förskola i Uppsala tillhandahåller förstås utmärkt mat som är anpassad för barn. Pedagoger och övrig personal har alla samma värdegrund och ser till att varje barn får blomma ut och bli sitt rätta jag varje dag.

21 Apr 2023

Om mig

Att vara förälder idag är en utmaning. Genom mina egna erfarenheter som mamma till fyra barn vill jag visa dig hur Nya Tidens Barn fungerar och ge dig verktyg för att skapa balans i dig själv och din familj.

Låt dig inspireras!


Senaste inlägg