Fördelar med att installera solceller i er BRF

Det finns många fördelar med att installera solceller i er bostadsrättsförening. De är så övertygande att det nästan är svårt att förstå varför man inte skulle installera solceller!

Miljö

Solceller är helt klart det miljövänligaste sättet att få el på som vi har att tillgå just nu. Vissa argumenterar att kärnkraft är ren energi men även moderna kärnkraftsanläggningar har visat sig vara lite mer riskfyllda än vad man kanske önskat. Att tillverka solceller innebär en viss miljöpåverkan men en solcellsanläggning med goda förutsättningar jobbar snabbt igen den kostnaden på några år och fortsätter sedan att tillverka energi i ytterligare 25-30 år. Att installera solceller i er bostadsrättsförening är alltså en riktig miljögärning!

Ekonomi

Även om en installation av en solcellsanläggning kostar en del inledningsvis så kan det vara skönt att veta att man inte är lika beroende av energimarknadens svängningar. Det förutspås bli dyrare med el framöver så att spara på el eller hitta andra lösningar såsom solenergi kommer bli ett måste. Under sommarmånaderna så kommer er bostadsrättsförening antagligen producera mer el än vad ni gör av med vilket gör att ni kan sälja en del. På vinter kommer ni dock behöva köpa en del el då solcellerna inte producerar lika mycket. Förhoppningsvis kommer de pengar ni tjänat under sommaren täcka den el ni behöver köpa in under vintern så det går på ett ut.

Fastighetens värde

Solceller på taket ökar fastighetens värde och kommer även öka värdet på lägenheterna i bostadsrättsföreningen då avgifterna blir lägre. Solceller ger intrycket av en bostadsrättsförening med miljömedvetenhet och framåt-tänk som planerar inför en hållbar framtid. Vem vill inte ha den typen av grannar?

Minimalt med service

Solcellsanläggningar kräver minimalt med service. Det skulle vara om det blir någon smuts eller något annat som fastnar på själva solcellerna men de klarar sig förhållandevis bra själva. Dock kan de behöva tillsyn ungefär vart 4-7 år och efter ungefär 10-15 år så kan inventeraren behöva bytas.

Att tänka på innan man installerar solceller

Det finns några punkter som kan vara bra att gå igenom innan man investerar i en solcellsanläggning

Förutsättningar

Eftersom ni antagligen kommer ha era solceller på taket så är det bra att titta på hur taket ser ut. Storlek, läge och lutning är viktiga parametrar när det kommer till hur mycket el ett solcellstak kan producera. Att taket är helt och inte i behov av några reparationer är såklart också nödvändigt.

Ekonomi

Solceller är en investering som ger avkastning med tiden men själva installationen och anläggningen kommer kosta pengar. Se till så att det är pengar ni kan undvara utan att riskera föreningens ekonomi.

Tillstånd

Ibland behövs bygglov för att anlägga ett solcellstak.

Investera i kvalité

En bra solcellsanläggning håller i 25-30 år, en dålig solcellsanläggning kan behöva monteras ner redan efter 5 år. För både miljön och er ekonomins skull är det viktigt att göra en ordentlig undersökning av den anläggning som ni köper så att ni vet att den är testad och att den håller för vårt nordiska klimat.

24 Nov 2021

Om mig

Att vara förälder idag är en utmaning. Genom mina egna erfarenheter som mamma till fyra barn vill jag visa dig hur Nya Tidens Barn fungerar och ge dig verktyg för att skapa balans i dig själv och din familj.

Låt dig inspireras!


Senaste inlägg