Gemensam vårdnad är oftast bäst för barnet

Barn har rätt till båda sina föräldrar och man utgår från att gemensam vårdnad är det bästa för barnet vid skilsmässa. Det innebär att föräldrarna tar alla viktiga beslut tillsammans.

I en vårdnadstvist utgår man alltid från vad som är bäst för barnet och tar i första hand inte hänsyn till föräldrarna. Ett barn har enligt svensk lag rätt till en god och regelbunden kontakt med båda sina föräldrar. Detta gäller även om endast en av föräldrarna har vårdnaden, så kallad ensam vårdnad. Är föräldrarna gifta får de per automatik gemensam vårdnad då barnet föds. I andra fall får man gemensam vårdnad först då man registrerar barnets far hos socialnämnden.

Skulle föräldrarna därefter skilja sig eller separera fortsätter den gemensamma vårdnaden att gälla. Det kan dock vara så att båda föräldrarna tycker att endast en förälder ska ha vårdnaden, och då blir det så.

Fattar viktiga beslut tillsammans

Gemensam vårdnad innebär att båda barnets vårdnadshavare ska bestämma i frågor som är viktiga för barnet och dess utveckling, såsom trygghet, skola, boende, hälsa och framtid. Det är även vårdnadshavarna som ska sköta barnets kontakt med myndigheter. Vid en gemensam vårdnad måste föräldrarna vara överens om de grundläggande förutsättningarna i barnets liv.

Detta innebär att den ena föräldern inte bara kan att byta skola för barnet utan måste först komma överens med den andra föräldern och få dennes medgivande. Det går heller inte att flytta barnet till en annan ort utan att först ha löst frågan med den andra föräldern. Man måste helt enkelt vara överens i alla viktiga frågor rörande barnet vid gemensam vårdnad.

Mer hos den ena föräldern, men ändå gemensam vårdnad

Skulle det vara så att barnet bor mer hos den ena föräldern så räknas vårdnaden fortfarande som gemensam, men denne förälder har rätt att bestämma enklare saker som gäller den dagliga omsorgen; såsom kläder, fritidsaktiviteter, mat och sömn. Vid en separation med gemensam vårdnad är det vanligt att barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna - i alla fall om barnet är över tre år. Skulle barnet bo mer hos den ena föräldern ska den andra betala underhållsbidrag.

Bidragets storlek kan man själv gemensamt besluta om eller så kan man konsultera en familjerättsjurist på en advokatbyrå och be om hjälp med att komma fram till ett rättvist belopp. Ibland komme man inte överens om underhållsbidragets storlek och då blir det domstolen som får fatta beslut i frågan.

Mer läsning på www.vårdnad.com

19 Aug 2020

Om mig

Att vara förälder idag är en utmaning. Genom mina egna erfarenheter som mamma till fyra barn vill jag visa dig hur Nya Tidens Barn fungerar och ge dig verktyg för att skapa balans i dig själv och din familj.

Låt dig inspireras!


Senaste inlägg