Gravstenar i Stockholm - ta dig tid att hitta rätt

Gravstenen fyller en väldigt viktig funktion för oss människor. Har en nära anhörig avlidit så får man genom gravstenen en fast punkt att samlas vid och för att minnas personen i fråga.

Att ha något definierbart och fysiskt att verkligen ta på är viktigt för många. Därför ska man också ta sig tiden att se över utbudet av gravstenar i Stockholm om en vän, en familjemedlem eller någon annan närstående avlider. Det val man gör där och då kommer att vara viktigt för framtiden.

Gravstenar kan idag anpassas utifrån önskemål och det gör att man till en stor del också kan forma och smycka gravstenen utifrån den avlidnes personliga egenskaper. Det gör också att man har lättare att minnas vilken fantastisk person det handlade om.

Så kan ni välja gravstenar i Stockholm

Att välja gravsten är inte helt lätt. Dels så handlar det om det uppenbara: man befinner sig i sorg och har genom detta svårt att göra val som ska gälla i framtiden. Man ska dessutom sköta om allt annat också i form av begravning och allt praktisk som att avsluta olika abonnemang och att genomföra ett arvsskifte. Som anhörig så blir valen många - och jobbiga. Gravstenar och valet av rätt sådan kan, genom detta, också bli ett val som sker utan vidare eftertanke och mer efter en standardmodell än efter personlighet. Det är förståeligt, men ändå synd.

Att man idag har möjligheten att välja gravstenar i Stockholm som verkligen kan få dig som anhörig att minnas en avliden person på rätt sätt är något som man bör ta tillvara på. Gravstenar kan anpassas på flera olika sätt och som exempel på detta kan vi nämna följande punkter:

  • Val av sten. Marmor, granit och gnejs tillhör de vanliga naturstenar som gravstenar tillverkas i. Samtliga dessa har sina fördelar och oavsett vilket val man gör så går alla dessa tre stenar att exempelvis polera eller få i den mer grovhuggna stilen som många föredrar.
  • Val av text och utsmyckning. Dels så kan man göra olika val gällande exempelvis typsnittet. Hur ska namnet skrivas och vilket typsnitt kan komma att passa? Det går givetvis att välja att blanda olika sådana också. Man kan även välja placeringen av texten på gravstenar. Ska den vara centrerad eller ska den ligga lite högre upp? En annan sak som går att välja handlar om vad som ska finnas utöver namn, födelsedatum och datumet då personen lämnade jordelivet. Här kan man exempelvis ha med en fin strof från en dikt, man kan ha märket från en idrottsklubb och man kan, givetvis, välja kristna symboler att smycka stenen med. Inom rimlighetens gränser är det mesta möjligt!
  • Storlek och form. Storleken på gravstenen är även det ett val att göra - likaså gäller formen. Även här är det mesta möjligt. Tänk dock på att de flesta begravningsplatser har regler som måste följas. Kolla upp det innan så att du inte väljer en alltför stor gravsten som inte smälter in bland andra gravstenar i Stockholm.

Gravstenar ska även skötas om och vara hållbara för framtiden. Av den anledningen så kan man med fördel välja en mer polerad yta som blir enklare att torka av och rengöra. Det går dock att välja mer professionell rengöring om en gravsten blivit negligerad under en längre tid och blivit igenvuxen av mossa, gräs och annat. Gällande säkerhet så ska man veta att alla gravstenar i Stockholm testas årligen. Detta för att de inte ska välta och skada någon. En gravsten kan väga närmare 600 kilo så det finns definitivt ett säkerhetsperspektiv att ta i beaktning.

9 Sep 2021

Om mig

Att vara förälder idag är en utmaning. Genom mina egna erfarenheter som mamma till fyra barn vill jag visa dig hur Nya Tidens Barn fungerar och ge dig verktyg för att skapa balans i dig själv och din familj.

Låt dig inspireras!


Senaste inlägg