När man anser den ena olämplig

Det är många saker man inte kan i livet. En del saker man inte heller vill kunna. Först när man måste, då går man igenom det. Stunder där man känner sig ensam. Man ska veta att man är inte ensam.

När kärlekssagan tar slut är det inte så enkelt som att bara lämna. Hjärtesorgen är inte vad man kan fokusera på, man behöver göra det på sitt barn. Ett förhållande som slutar i bråk, eller på grund av olämplighet. Det kan vara otroligt jobbigt. Man kan göra saker för att skada varandra, psykiskt. Den ena, eller båda, kan anse den andra inte vara rätt för att ta hand om frågor som gäller barnet. Det kan även vara så att den ena inte alls är lämplig, på grund av exempelvis missbruk, misshandel, med mera. I Sverige har alla barn rätt till båda sina föräldrar, det innebär att man alltid sätter dem i första hand.

Hjälp på vägen

En situation där det inte går att kommunicera, där alla ord leder till bråk. Då kan man behöva hjälp. Hjälp från det rättsliga. Man kan välja att frivilligt ta hjälp av familjerätten. Där försöker man medla för att hitta rätt väg för er båda. Många går igenom en vårdnadstvist och tar hjälp med den. Kan man inte via familjerätten lösa problem kan det tas upp till domstolen. Domstolen tar då alla besult gällande vårdnaden. De tar hänsyn till att det finns barn med i bilden och gör det så snabbt de kan.

8 Jun 2021

Om mig

Att vara förälder idag är en utmaning. Genom mina egna erfarenheter som mamma till fyra barn vill jag visa dig hur Nya Tidens Barn fungerar och ge dig verktyg för att skapa balans i dig själv och din familj.

Låt dig inspireras!


Senaste inlägg