Positiv utveckling med lekplatsutrustning

Att det uppväxande släktet utvecklas genom lek är ett känt faktum. Hälsa och humör mår bra av fri lek och rätt lekplatsutrustning stimulerar fantasin. Glada ungar ger ett roligare samhälle.

Som vuxen individ är det lätt att glömma vad som var roligt när vi var ett år, eller tre. Eller fem eller tio. Oftast märker vi, och minns litegrann, genom att observera barnen. Utvecklingen främjas genom att barn erbjuds en variation av roliga utmaningar.

På en lekplats handlar det mestadels om träning av kroppen genom balans, smidighet och till en mindre del styrka. Barn ska ges tillfälle att klättra och hoppa och springa och skutta under säkra förhållanden. Finmotoriken har här en mindre framträdande roll.

Förutom den fysiska träningen blir lek på en offentlig lekplats också social träning. Här får barn träna förmågan att samarbeta och att interagera med andra. Att visa hänsyn och att lära sig ta en viss plats är båda viktiga för en fungerande individ.

Vad kan en bra lekplatsutrustning innehålla?

Generellt sätt är det roligast för barnen om en lekplats kan erbjuda en stor variation på redskapen. Nu finns det ju ett stort antal potentiella lekplatser och till viss del bör du som ansvarig för inköp tänka över målgruppen. En lekplats på grundskolan har mindre användning för en sandlåda än en lekplats på en förskola naturligtvis.

Lekplatsutrustning projekteras också för ett varierande antal barn. Om du står i begrepp att handla utrustning till en mindre BRF ser situationen annorlunda ut än om lekplatsen är offentlig. Vad går då hem hos de allra flesta?

Klätterställningar av olika slag är en populär klassiker. De kan vara tämligen enkla eller mer komplicerade. De bör kunna användas även av barn med funktionshinder. Gungor är alltid uppskattat. De kräver rejält med utrymme och avspärrningar pga olycksrisk men roar barn i alla åldrar i timtal. Rutschkanor och sandlådor är andra lämpliga delar i en lekplatsutrustning.

Vilka krav ställs på lekplatsutrustning?

Ägaren till lekplatsutrustning är ansvarig för säkerheten. Därför är det viktigt att redan från början införskaffa utrustning som uppfyller krav på produktsäkerhet. Utformning och underlag spelar också en viktig roll för att undvika skador under lek.

En bra utrustning för lekplatser underhålls med jämna mellanrum. Underlaget är dämpande och utstickande delar och storlek på öppningar är väl tilltagna med tanke på säkerheten. Placeringen av de olika delarna är genomtänkt.

Vi får inte glömma en sak - lekplatsutrustning ska vara rolig också.

På https://www.lekplatsutrustning.com/ kan du hitta mer information.

11 Aug 2021

Om mig

Att vara förälder idag är en utmaning. Genom mina egna erfarenheter som mamma till fyra barn vill jag visa dig hur Nya Tidens Barn fungerar och ge dig verktyg för att skapa balans i dig själv och din familj.

Låt dig inspireras!


Senaste inlägg