Vad är familjerätt?

Ibland stöter vi på termer vi känner igen. Inte sällan är vår kunskap inte fullständig. En dag kan det oväntade hända och plötsligt blir begreppet aktuellt. Så - vad vet du om familjerätt?

På en advokatbyrå hanteras dagligen ärenden för ett stort antal klienter. Olika byråer kan ha olika inriktning men de flesta brukar ha beredskap för flera olika områden. En byrå som sysslar med så kallad familjerätt hanterar mycket frågor som rör ärenden i den personliga sfären. De områden som vanligen ryms inom familjerätt rör äktenskapsbalken och föräldrabalken. Likaså rör ärenden inom familjerätt ärvdabalken, sambolagen och lagen om registrerat partnerskap. Dessa områden och lagar handlar om sådant som många av oss stöter på under livet.

Vi träffar partners och behöver reglera formerna och fördela ägodelarna. Vi separerar och måste dela på gemensam egendom. Vi behöver ta hänsyn till barnens rättigheter och välbefinnande. Släktingar avlider och återigen ska egendom fördelas på efterlevande. Vitala frågor under en livstid.

De viktigaste frågorna vid en separation

Det kan vara svårt att gradera angelägenhetsgrad när det gäller olika typer av tvister och avtal. Något som alla ändå torde vara överens om är att de lagar och regler som ska styra barnens rättigheter vid föräldrars separation är utomordentligt viktiga. Egendom i all ära, men barn är levande varelser och behöver skyddas och hjälpas i första hand. Då är vi genast inne på det trista ämnet vårdnadstvist. Detta inträffar då en situation ingen önskar ska uppstå inträffar. Föräldrar misslyckas med att samarbeta om sina gemensamma barns behov. Det är viktigt att tänka på att det alltid är barnens rätt som är avgörande, inte föräldrarnas. Barn har rätt till en relation med båda föräldrarna, inte tvärtom. När samarbetet havererar måste situationen lösas - för barnens skull.

Frågan om egendom vid separation och dödsfall

Hur man hanterar frågor som rör egendom i förhållanden och vid förhållandens slut hamnar också inom familjerättens område. Lagen föreskriver olika beroende på om samboavtal finns eller om detta saknas. Likaså är lagen olika beroende på om parterna är gifta eller endast sammanboende. För gifta personer finns även möjlighet att undanta viss egendom genom att den deklareras vara enskild. Ett dödsfall kan även det betyda en avslutad relation. Ett dödsfall kan också innebära att ett antal personer ska dela på en egendom, antingen enligt önskemål i ett testamente eller strikt enligt lagens bokstav. Vid alla dessa tillfällen gagnar det berörda stort att ta hjälp från en erfaren jurist.

12 Aug 2020

Om mig

Att vara förälder idag är en utmaning. Genom mina egna erfarenheter som mamma till fyra barn vill jag visa dig hur Nya Tidens Barn fungerar och ge dig verktyg för att skapa balans i dig själv och din familj.

Låt dig inspireras!


Senaste inlägg